กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลิพอนหัวหาร – บ่อแร่

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลิพอนหัวหาร – บ่อแร่ หมู่ ๘  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(Visited 67 times, 1 visits today)