โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านลิพอนใต้

@พช.ถลาง วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายพุฒินันท์ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่โคกหนองนา เผยแพร่ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ การดำเนินชีวิตโดยใช้ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินกิจกรรมโคกหนองนา

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 สืบสานทฤษฎีใหม [...]

อ่านต่อ

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านเมืองใหม่

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายพุฒินั [...]

อ่านต่อ

ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านตะเคียน

@พช.ถลาง วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายพุฒินันท์ เก [...]

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

@พช.ถลาง วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการเสริม [...]

อ่านต่อ