การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 การดำเนินงานขจัดค [...]

อ่านต่อ

🦋การส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋

@พช.ถลาง 🗓 วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 🦋การส่งมอบผีเสื [...]

อ่านต่อ

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 การดำเนินงานขจัด [...]

อ่านต่อ

🦋เยี่ยมชม และสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มสตรีอำเภอถลาในการร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋

@พช.ถลาง *วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 *เยี่ยมชม และสร [...]

อ่านต่อ

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 การดำเนินงานขจั [...]

อ่านต่อ

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 การดำเนินงานขจัดความ [...]

อ่านต่อ

พช.ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 👉ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck 👉ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ iOS http://report1.cdd.go.th/click/ 👉http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/

[...]

อ่านต่อ