ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน

@พช.ภูเก็ต
ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน
📆 พุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
✨นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่แกนนำชุมชน ในแนวทางการขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร
🤝ในการนี้ นางธนพร ไฝพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายให้ นายเจนวิทย์ นาคแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการประสานงานในการดำเนินกิจกรรม
📌 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ผู้นำจิตอาสาบ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CDD Phuket
(Visited 33 times, 1 visits today)