🦋การส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋

@พช.ถลาง

🗓 วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565

🦋การส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋

📰 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง รับมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น​ จากกลุ่มสตรีอำเภอถลาง เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🗒 ในการนี้ นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรม และเป็นตัวแทนรับมอบผีเสื้อในนามสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง จากกลุ่มสตรีอำเภอถลาง

📌 ณ​ ที่ว่าการอำเภอถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอ​ถลาง จังหวัด​ภูเก็ต​

#Change for Good

#We❤️CDD Phuket

(Visited 19 times, 1 visits today)