การพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

@พช.ภูเก็ต
การพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
📆 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์ เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ดำเนินการการพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง เพื่อดำเนินการคัดเลือกเป้าหมายระดับจังหวัดจำนวน 1 ตำบลและจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการต่อไป
📌 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(Visited 17 times, 1 visits today)