การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓 วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565
👊🏻 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี
👱🏻‍♂️ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วยนายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนตกเกณฑ์
ในการนี้ นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายนายเจนวิทย์ นาคแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน
📌 ณ​ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอ​ถลาง จังหวัด​ภูเก็ต​
#Change for Good
#We❤️CDD Phuket
(Visited 30 times, 1 visits today)