🦋เยี่ยมชม และสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มสตรีอำเภอถลาในการร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋

@พช.ถลาง

*วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

*เยี่ยมชม และสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มสตรีอำเภอถลาในการร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง*

* นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง ลงพิ้นที่เยี่ยมชม กลุ่มสตรีอำเภอถลางประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าพื้นถิ่น เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายนายเจนวิทย์ นาคแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรม

📌 ณ​ วัดพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอ​ถลาง จังหวัด​ภูเก็ต​

#Change for Good

#We❤️CDD Phuket

(Visited 13 times, 1 visits today)