การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 การดำเนินงานขจัดค [...]

อ่านต่อ

🦋การส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋

@พช.ถลาง 🗓 วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 🦋การส่งมอบผีเสื [...]

อ่านต่อ

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 การดำเนินงานขจัด [...]

อ่านต่อ

🦋เยี่ยมชม และสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มสตรีอำเภอถลาในการร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🦋

@พช.ถลาง *วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 *เยี่ยมชม และสร [...]

อ่านต่อ