การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง
🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565
🪢การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก🪢
👱🏻‍♂️ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการ​อำเภอถลาง นางสาวสาลิกา มัฉการ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและทีมพี่เลี้ยงหมู่ที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูลแผนครัวเรือนตามแนวทางขจัดความยากจน (ศจพ.3) จัดทำ Family Folder พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนตกเกณฑ์
🎯ณ​ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก อำเภอ​ถลาง จังหวัด​ภูเก็ต​
#Change for Good
#We❤️CDD Phuket
(Visited 25 times, 1 visits today)