การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓 วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565
👊🏻 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี
👱🏻‍♂️ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายพุฒินันท์ เกษทองมาพัฒนาการ​อำเภอถลาง นายเจนวิทย์ นาคแก้ว นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนปฏิบัติการ นางกีรติกา ศรีจันทร์ ครูกศน.ตำบลเทพกระษัตรี หัวหน้าทีมพี่เลี้ยง ผู้ใหญ่บ้านและทีมพี่เลี้ยงหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูลแผนครัวเรือนตามแนวทางขจัดความยากจน (ศจพ.3) จัดทำ Family Folder พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนตกเกณฑ์
📌 ณ​ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอ​ถลาง จังหวัด​ภูเก็ต​
#Change for Good
#We❤️CDD Phuket
(Visited 19 times, 1 visits today)