พช.ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 👉ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck 👉ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ iOS http://report1.cdd.go.th/click/ 👉http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/

(Visited 23 times, 1 visits today)