โครงการ “เจ้าถิ่น CHECK IN PHUKET” บ้านป่าครองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓วันที่ 29 ตุลาคม 2564
🦞นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง และนางสาวนันทิชา หมัดสมัน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
🍍ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้ชื่อโครงการ “เจ้าถิ่น CHECK IN PHUKET” มีกิจกรรมเวิร์คช็อปทำอาหาร โดยเชฟยูโด ที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น (สับปะรด) บ้านป่าครองชีพเป็นส่วนประกอบหลัก
📍ณ บ้านป่าครองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️ CD Phuket
(Visited 70 times, 1 visits today)