รับฟังประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน DOPA Chanel

@พช.ถลาง
🗓วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
⏰เวลา 10.00 น.
🌟นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง มอบหมายให้ นายโกวิท ดารารักษ์ ปลัดอำเภอถลาง พร้อมด้วยนายคนอง นกแก้ว ท้องถิ่นอำเภอถลาง และนายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง ร่วมรับฟังประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน DOPA Chanel
🎯ณ ห้องปฏิบัติการนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️ CD Phuket
(Visited 48 times, 1 visits today)