ประชุมและวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 1

@พช.ถลาง
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
✨ นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
✨ ประชุมและวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 1
📍 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We ❤️ CD Phuket
(Visited 10 times, 1 visits today)