ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
📣ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564
🗓วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
✨นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายนางสาวสิรี เพ็ชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
🌟 จัดเวทีรับรองและตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โครงการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และนำเสนอผลการจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
💡โดยมีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2 ค) เข้าร่วมการประชุม
🎯ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤CD Phuket
(Visited 22 times, 1 visits today)