ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลป่าคลอกและตำบลเชิงทะเล

@พช.ถลาง
📣ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564
🗓วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
✨นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
🌟 จัดเวทีรับรองและตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โครงการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และนำเสนอผลการจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
💡โดยมีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2 ค) เข้าร่วมการประชุม
📌ณ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์บ้านผักฉีด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคลอก
🎯ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล
#Change for Good
#We❤CD Phuket
(Visited 20 times, 1 visits today)