ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลไม้ขาว

@พช.ถลาง ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมู [...]

อ่านต่อ

ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมู [...]

อ่านต่อ

ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลเทพกระษัตรีและตำบลสาคู

@พช.ถลาง ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมู [...]

อ่านต่อ

ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลป่าคลอกและตำบลเชิงทะเล

@พช.ถลาง ประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมู [...]

อ่านต่อ