โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
👩โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง👩
🌟นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอถลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน(เงินทุนให้เปล่า) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดภูเก็ต
💫โดยมีนายสมภพ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ร่วมเป็นเกียรติพบปะและพูดคุย กับผู้เข้าอบรมและคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง
🖇ในการนี้พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลางเข้าร่วมโครงการฯ
🎯ณ แหลมทรายรีสอร์ท อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 48 times, 1 visits today)