โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
👩โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง👩
💫นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอถลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน(เงินทุนให้เปล่า) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดภูเก็ต
💫ในการนี้พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลางเข้าร่วมโครงการฯ
🎯ณ แหลมทรายรีสอร์ท ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 9 times, 1 visits today)