โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง ตำบลไม้ขาว

@พช.ถลาง
🗓วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
👩โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง👩
💫นางมุกดา​ หลิมนุกูล​ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอถลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน(เงินทุนให้เปล่า)จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดภูเก็ต และได้พบปะและพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ และกล่าวเน้นย้ำในการส่งใช้คืนเงินกู้​ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกที่กู้เงินไปประกอบอาชีพของตนเอง
💫โดยมีนายสุวิทย์​ สุริยะวงค์​ นายอำเภอถลาง พบปะและพูดคุย​ ชี้แจง​ และแสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอถลาง​ และนางสาววธัจริยา ศุทธางกูร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต​ เข้าร่วมให้ความรู้ในการบริหารจัดการหนี้้​ กองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
🖇ในการนี้นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลางบรรยายให้ความรู้​ หลักการเขียนโครงการ​ ทั้งงบเงินทุนหมุนเวียน​ และงบเงินอุดหนุน​ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
🎯ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไม้ขาว บ้านสวนมะพร้าว​ หมู่ที่​ 3​ ตำบลไม้ขาว​ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 22 times, 1 visits today)