โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง ตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง
🗓วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
👩โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง👩
💫นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอถลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน(เงินทุนให้เปล่า) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดภูเก็ต
🌟ในการนี้พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลางเข้าร่วมโครงการฯ
🎯ณ ศูนย์อาคารการเรียนรู้คุณธรรมตันอีมนาตากอ บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 29 times, 1 visits today)