โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง ตำบลสาคู

@พช.ถลาง
🗓วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
👩โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง👩
🌟นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอถลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน(เงินทุนให้เปล่า) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดภูเก็ต
💫โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พบปะและพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
🖇ในการนี้พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลางเข้าร่วมโครงการฯ
🎯ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 18 times, 1 visits today)