โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ฝึกอาชีพผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติฯ”

@พช.ถลาง
🗓วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
🎈นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พบปะผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ฝึกอาชีพผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติฯ”
🌻มี นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง ให้การต้อนรับ
👚โดยโครงการเป็นการฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุด ในรูปแบบของเสื้อ ผ้าชิ้น และผ้าคลุมไหล่ : กลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีจาก ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลสาคู และตำบลไม้ขาว จำนวน 30 คน
🎯ณ อาคารอเนกประสงค์คุณแม่จู้ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
🙏🏻🙏🏻 ขอขอบคุณร้านคุณแม่จู้ ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี….จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
#Change​ for​ Good
#We♥️​CD​ Phuket
(Visited 72 times, 1 visits today)