โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

@พช.ถลาง
🗓วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
🎀โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 “โครงการชุมชนแบ่งปันสร้างสรรค์อาชีพสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”🎀
✨นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยนางสาวสาลิกา มัฉการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
👚ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุด ในรูปแบบของเสื้อ ผ้าชิ้น และผ้าคลุมไหล่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลป่าคลอก ตำบลเชิงทะเล และตำบลศรีสุนทร จำนวน 30 คน
📮ณ อาคารอเนกประสงค์คุณแม่จู้ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change​ for​ Good
#We♥️​CD​ Phuket
(Visited 7 times, 1 visits today)