ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเชิงทะเล

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษ [...]

อ่านต่อ