ลงสำรวจและวางแผนภายในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ