การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชนเพชรลัดดา ชุมชนบ้านนาใน ชุมชนบ้านเหรียง และชุมชนพฤกษาวิลล์ ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓31 กรกฎาคม 2564🗓
⏰เวลา 09.00 น. ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชนเพชรลัดดา ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 13 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี ประธานชุมชนเพชรลัดดาเข้าร่วม
📍 ณ ชุมชนเพชรลัดดา ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
⏰เวลา 10.00 น. ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านนาใน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 15 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี ประธานชุมชนบ้านนาในเข้าร่วม
📍 ณ ชุมชนบ้านนาใน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
⏰เวลา 13.00 น. ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านเหรียง ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 15 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี ประธานชุมชนบ้านเหรียงเข้าร่วม
📍 ณ พิพิธภัณฑ์พ่อเลียบ ชนะศึกตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
⏰เวลา 15.00 น. ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชนพฤกษาวิลล์ ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 9 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี ประธานชุมชนพฤกษาวิลล์เข้าร่วม
📍 ณ ชุมชนพฤกษาวิลล์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
🎯ในการนี้นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
#Change for Good
#We❤️CD Phuket
(Visited 36 times, 1 visits today)