ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพิกัดแปลงที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีให้ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@พช.ถลาง
🗓วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
🌻 นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง และ นพต.
🌻ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพิกัดแปลงที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีให้ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📍ณ แปลง นายแนบ สินทอง หมู่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuket
(Visited 12 times, 1 visits today)