คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน /ชุมชน (กพสม.) ชุมชนบ้านบ่อกรวด ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓 29 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 09.00 น.
🌈คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน /ชุมชน (กพสม.) ชุมชนบ้านบ่อกรวด
📚นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นางสาวสิรี เพ็ชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
🖋ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 15 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี ประธานชุมชนบ้านบ่อกรวดเข้าร่วม
📍ณ ชุมชนบ้านบ่อกรวด ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuket
(Visited 16 times, 1 visits today)