คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน /ชุมชน (กพสม.) ชุมชนบ้านหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง
🗓 27 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 13.00 น.
🌈คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน /ชุมชน (กพสม.) ชุมชนบ้านหินรุ่ย
📚นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นางสาวสิรี เพ็ชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
🖋ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 15 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี ประธานชุมชนบ้านหินรุ่ยเข้าร่วม
📍ณ ชุมชนบ้านหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuket
(Visited 17 times, 1 visits today)