คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ 4 บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว

@พช.ถลาง
🗓วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 13.00 น.
🌈คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านไม้ขาว
📚นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายนพณัช เพ็ญวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🖋ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 15 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢 ในการนี้ พัฒนาอำเภอถลาง ได้ชี้แจงถึงมาตรการในการเดินทางเข้า – ออก จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ฉบับล่าสุด และแสดงความห่วงใย ให้เฝ้าระวัง และดูแลตัวเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ ปัจจุบัน
📢โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไม้ขาว เข้าร่วม
📍ณ ศาลาอเนกประสงค์พิกุลทอง หมู่ที่ 4 บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuket
(Visited 28 times, 1 visits today)