ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง ครั้งที่ 6/2564

@พช.ถลาง
23 กรกฎาคม 2564
🌟นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอถลางมอบหมายให้นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอถลาง
🔹ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuket
(Visited 7 times, 1 visits today)