คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร

@พช.ถลาง
🗓วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 16.00 น.
🌈คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านม่าหนิก
📚นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นายนพณัช เพ็ญวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🖋ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 15 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่าหนิก เข้าร่วม
📍ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าหนิก หมู่ที่ 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuke
(Visited 8 times, 1 visits today)