คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ 3 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว

@พช.ถลาง
🗓วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 13.00 น.
🌈คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านสวนมะพร้าว
📚นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นายนพณัช เพ็ญวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🖋ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 15 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะพร้าว เข้าร่วม
📍ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuke
(Visited 24 times, 1 visits today)