คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว

@พช.ถลาง
🗓วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 09.00 น.
🌈คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านท่าฉัตรไชย
📚นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นายนพณัช เพ็ญวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🖋ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 14 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📢โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย เข้าร่วม
📍ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuke
(Visited 22 times, 1 visits today)