ติดตาม เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

@พช.ถลาง
🗓วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 15.00 น.
🌈 ติดตาม เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0🌈
📚นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายนพณัช เพ็ญวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🖋ลงพื้นที่ ติดตามผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า OTOP
กลุ่ม Seafood Phuket ผลิตภัณฑ์ ฉิ้งฉ้างภูเก็ต
📢ผลการตรวจเยี่ยม พบว่า ยังมีการผลิตสินค้าจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ความต้องการของตลาดลดลง
เพราะไม่สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นได้ คงจัดจำหน่ายภายในประเทศ ตามคำสั่งซื้อ และตามช่องทางออนไล์ต่างๆ
📍ณ กลุ่ม Seafood Phuket หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuke
(Visited 12 times, 1 visits today)