หาไม้เข้าสวน

@พช.ถลาง
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 64
🌳🌿🌱หาไม้เข้าสวน🌳🌿🌱
🍃นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)และเจ้าของแปลงเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (นายแนบ สินทอง) ได้นำพันธุ์ไม้ อาทิ กล้วย, มะนาว, ต้นไผ่, ต้นกล้วย ฯลฯ ภายในแปลงเครือข่ายของเจ้าของแปลงเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ(พี่สุ) เพื่อที่จะนำไปปลูกและเพาะพันธุ์ต่อภายในพื้นที่ต้นแบบ.
📍แปลงเครือข่าย บ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
# Change For Good
#We ❤️ CD Phuket
(Visited 10 times, 1 visits today)