คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ 2 บ้านบางเทา และหมู่ 5 บ้านบางเทานอก ตำบลเชิงทะเล

@พช.ถลาง
🗓วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 14.00 น.
📄คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)📄
✏️นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
📝ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 9 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
🪧ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 และหมู่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuke
(Visited 78 times, 1 visits today)