คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ 3 หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล

@พช.ถลาง
🗓วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
📨คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)📨
🖊นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
📝ร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ซึ่งเวทีฯ เสนอให้มีกรรมการจำนวน 9 คน แล้วเลือกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ จนครบตามมติของที่ประชุม
📮โดยมี นายชัยยงค์ จันทร์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล เข้าร่วม
📍ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหาดสุรินทร์ หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuke
(Visited 88 times, 1 visits today)