การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชนเพชรลัดดา ชุมชนบ้านนาใน ชุมชนบ้านเหรียง และชุมชนพฤกษาวิลล์ ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร่วมเวทีประชาคมใ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพิกัดแปลงที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีให้ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@พช.ถลาง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ