โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พช.ถลาง 🌄 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 🪴นายพุฒินันท์ เ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอถลาง

@พช.ถลาง 🪴สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)จังหวัดภูเก็ตเข้ [...]

อ่านต่อ