สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

@พช.ถลาง ⚡️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตมอบทุนอุปการะ [...]

อ่านต่อ

ตรวจประเมินผลงานระดับจังหวัดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

@พช.ถลาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 🌻 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลป่าคลอก และตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 🍀 นายพุฒินันท์ เกษทองมา [...]

อ่านต่อ