ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 🌻นายพุฒินันท์ เก [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลไม้ขาว

@พช.ถลาง วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 🔺นายพุฒินันท์ เกษม [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. ภูเก็ต” ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 🌻นายพุฒินันท์ เกษ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการขุดแปลงครัวเรือนต้นแบบฯ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. ภูเก็ต” ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันที่ 22 เมษายน 2564 🌺นายพุฒินันท์ เกษทองมา พ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 🌻นายประทีป รัศมีเดือ [...]

อ่านต่อ

เคลียร์พื้นที่ และวางแผนเตรียมการเพื่อปรับพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.ภูเก็ต” ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง : เคลียร์พื้นที่ 🌺วันที่ 20 เม.ย. 2564 นายพุฒิ [...]

อ่านต่อ