โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@พช.ถลาง
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
เวลา 10:30 น.
🌸นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลางมอบหมายให้นายณฤทธิ์ พรหมดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”โมเดล
🌸ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุย วางแผนวัดระยะขนาดพื้นที่ในการจัดทำโคก หนอง นา ของนายแนบ สินทอง
🔺ณ บ้านป่าสัก หมู่ 4ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We ❤️ CD Phuket

(Visited 36 times, 1 visits today)