“การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

@พช.ถลาง
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
❄มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”
🌸นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลางและนางสาวสาลิกา มัฉการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน”
❄โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
🌸โดยมีนายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
🌸 ณโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง​ จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We ❤️ CD Phuket

(Visited 20 times, 1 visits today)