“การพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

@พช.ถลาง
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
🌺มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน” กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”
🌺นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายนพณัช เพ็ญวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🌺ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ”หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
🔺ณโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We❤️CD Phuket

(Visited 20 times, 1 visits today)