โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

@พช.ถลาง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 17.00 น.
🌸นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตลาดถนนคนเดินสะพานสารสิน) ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ผู้นำกลุ่มองค์กร โดยตลาดถนนคนเดินสะพานสารสิน ดำเนินการจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 น.ซึ่งมีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้ามากกว่า 70 ร้านค้า
🔺ณ บริเวณสะพานสารสิน หมู่ที่ 5 ตำบลเไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
🌸ในการนี้ นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย​นางจินตนา​ แนมใส​ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง เข้าร่วมกิจกรรม
#Change for Good
#We ❤️ CD Phuket

(Visited 18 times, 1 visits today)