โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@พช.ถลาง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 10.30 น.
🌸นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง และ ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🌸ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (HLM) (นายแนบ สินทอง) เพื่อเตรียมวางแผนแบบแปลงฯ ในการปรับพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบระดับครัวเรือน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล
🔺ณ พื้นที่เป้าหมาย หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We ❤️ CD Phuket

(Visited 15 times, 1 visits today)