การดำเนินงานโครงการแห้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ

@พช.ถลาง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 14.00 น
🌸นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นางจินตนา แนมใส นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
🌸 ร่วมประชุมพิจารณาให้ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ บ้านบางโจ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
🔺ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโจ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We ❤️ CD Phuket

(Visited 24 times, 1 visits today)